Dörrstängare som bromsar dörren mjukt - Låssmed24

Dörrstängare som bromsar dörren mjukt - Låssmed24

Dörrstängare

En dörrstängare är ett bra sätt att automatiskt få dörren att stänga sig vid olika situationer såsom exempel vid  brand och rökutveckling.

Dörrstängaren använder en form av dörrautomatik och används inte bara vid nödsituationer utan även på exempel garageportar, karuselldörrar, skjutdörrar och handikappanpassade dörrar.

Detta ger en bekvämlig och säker ingång samt utgångspunkt för besökare, boende och andra som har tillträde.

 

För att dörrstängaren ska kunna passa till det just du vill ha den till så finns det ofta olika inställningar samt utbyggnader till systemet för att det ska passa så bra som möjligt.

 

Exempel på inställningar:

  • öppningsbromsar
  • stängningshastighet
  • tillslagseffekt

 

Exempel på uttbyggnader:

  • fjärrsändare (så dörren fungerar för även rullstolar)
  • säkerhetssensor (så dörren inte stängs medans någon vistas inom sensorfältet

Dörrautomatiken till dörren är inte bara en bekvämlighetsåtgärd utan minskar även skador samt slitaget på dom övriga ingående komponenterna.

Så justerar man in en Dorma dörrstängare

Wikipedia information om Dörrstängare

Dörrstängare Dörrstängare är en anordning som stänger en dörr. Det finns ytmonterade dörrstängare, dolda dörrstängare, dörrhållare, golvstängare, dörrstängare för specialdörrar och elektromekanisk dörrautomatik . Vanligast är dock att dörrstängaren sitter längst uppe på dörren. Den är en hydrauliskt fjädrande anordning. Utifrån den finns en arm som är delad på mitten med en led. När dörren öppnas åker armen ut och sträcks ut. När dörren sedan släpps fjädrar hydrauliken och den drar in armen igen som viker sig igen och på detta sätt stängs dörren. Dörrstängare skall sitta på alla branddörrar då de skall gå igen om det skulle förekomma en brand. Man kan justera näst intill alla dörrstängare för att reglera snabbheten (Swing), öppningsbroms (Back check) och tillslaget (Latching speed).

Synonymer till dörr

  • port, ingång, utgång, öppning, dörröppning; ytterdörr, innerdörr, mellandörr; lucka; dörrblad, dörrskiva