Låssystem för bostadsfastigheter - Låssmed24

Låssystem för bostadsfastigheter - Låssmed24

Låssystem

Låssystem består av flera lås för olika uppgifter. Ett låssystem kan innehålla alla typer av lås men gruppmäsigt är det tre kategorier.

  • Mekaniska system
  • Elektromekaniska system
  • Elektroniska system (passagesystem)

Ett låssystem kan göra att du känner dig tryggare och vet vem eller vilka som har behörighet till din bostad.

Mekaniska låssystem

Ett lås med en vanlig nyckel. 

Elektromekaniska låssystem

Denna typ av lås är en kombination av mekaniska samt elektroniska funktioner. Du låser upp med en nyckel men behörigheten styrs elektroniskt.

Elektroniska låssystem

Ett lås som styrs med taggar eller kodlås eller andra elektroniska funktioner.

Låssystem från experter

Wikipedia information om Systemlås

Systemlås Systemlås är lås med ett låssystem där en huvudnyckel går till alla lås i gruppen och övriga nycklar, går endast till vissa lås. Likalåsning är när alla nycklar passar samtliga lås i gruppen. Moderna systemlås har ett serviceläge, där det endast är möjligt att öppna låset med låsgruppens servicenyckel (huvudnyckel), när låsets speciella nyckel tagits ur låset i serviceläget. Vid normalläget, kan bara låsets speciella nyckel öppna låset. Systemlås används också som benämning på vissa Nokias mobiltelefoner och är ett alternativ till knapplås utan kod och gör telefonen obrukbar.

Synonymer till system

  • ordnad helhet, sammanhängande helhet, helhet; sammanställning, översikt, systematik, planmässighet, klassificering, klassifikation, ordning; metod, plan, schema, procedur; organisation, struktur, konstruktion, uppbyggnad; tankesystem, lära, skola