Säkerhetsdörrar mot inbrott, brand & ljud - Låssmed24

Säkerhetsdörrar mot inbrott, brand & ljud - Låssmed24

Säkerhetsdörrar

I många områden där det bor mycket folk är det oftast vanligare med inbrott där tjuvar gärna tar sig in via en lägenhetsdörr. Oftast är det därför man väljer att byta till en säkerhetsdörr.

Säkerhetsdörrar är dock inte bara till för att skydda mot inbrott utan kan även vara gjorda för att reducera störande ljud från exempel trapphus. Det finns även branddörrar som kan stoppa eventuell brandspridning samt olika typer av brandgaser. Detta ger en mycket tryggare miljö till ditt boende.

Säkerhetsdörrar kan komma i många variationer både utseende och beroende på syfte men det man ska kunna kräva av en säkerhetsdörr är att den har rätt klassning eller certifiering. Exempel på detta är att en säkerhetsdörr som ska skydda mot inbrott vill du ha en klassning eller certifiering för just inbrottssäkerhet.

Passersystem Tingbergshallen

Wikipedia information om Säkerhetsdörr

Säkerhetsdörr En säkerhetsdörr är en marknadsföringsterm för dörr som anses ha ett bättre skydd än vanliga standarddörrar. Inbrottsklasserna är svensk/Europastandard och startar vid RC1 (som är lägst) och fortsätter uppåt beroende på vilka krav de uppfyller enligt standarden SS-EN 1627. Förutom att skydda mot inbrott, ger ofta säkerhetsdörrar även ett skydd mot brand och oljud. Säkerhetsdörrar förekommer till exempel i köpcentra, industrier, offentliga lokaler etc samt till viss del även i villor och lägenheter.

Synonymer till säkerhet

  • trygghet, skydd
    visshet, övertygelse, förvissning, tillförsikt
    självförtroende, självsäkerhet, auktoritet
    garanti, pant, borgen, inteckning