Larminstallatör / larmtekniker - Låssmed24

Larminstallatör - larmtekniker - Låssmed24

Tillstånd från Polisen

För att få sälja, installera och reparera larm behöver du tillstånd från Polisen. I din ansökan kontrolleras att du eller företaget är lämpat för att arbeta med larm och att den kunskap som krävs finns. En avgift på 2 900 kronor måste betalas för att få din ansökan prövad, en avgift som inte betalas tillbaka oavsett utgång för ansökan.

Typer av larm:

Brandlarmets uppgift är att larma när det brinner. Det görs via antingen en sensor eller detektor i brandlarmet som reagerar på värme och rökpartiklar. Brandlarmet bör bytas cirka två gånger per decennium.

Inbrottslarmets avsikt är att larma vid inbrott. Ett inbrottslarm kan programmeras och fungera på många olika sätt. Det kan till exempel ge ifrån sig ett högt tjut direkt på plats, eller skicka en “tyst” signal direkt till larmcentralen eller till ett förvalt telefonnummer.

Trygghetslarmet är ämnat att användas av äldre, funktionshindrade eller andra personer där speciella behov och snabba insatser kan behövas. Trygghetslarm delas ofta upp i två systemtyper, interna och externa.

Överfallslarmet är vanligast inom områden där man kan drabbas av rån och överfall. Till exempel på banker och postkontor, eller inom butiksnäringen. Överfallslarmen är ofta kopplade till en larmcentral som omedelbart kontaktar polisen med nödvändig information.

Driftlarmet används vid övervakning av till exempel tryck och temperatur i olika anläggningar. Exempelvis i kyl- och frysanläggningar, serverrum, vattenledningar och liknande.

Larm- och säkerhetstekniker Yrkesfilm Arbetsförmedlingen

Wikipedia information om Larm

Larm Ett larm är en teknisk anordning som konstruerats med avsikten att varna vid en speciell situation, till exempel inbrott, brand eller annan fara.

Synonymer till larm

  • alarm, alarmsignal, varningssignal; larmanordning