Passersystem | Nyckelfritt med tagg, bricka eller kod - Låssmed24

Passersystem Nyckelfritt med tagg bricka eller kod - Låssmed24

Passersystem

Passersystemet är ett modernt lås som styrs elektroniskt, man använder därför inte vanliga nycklar utan man använder istället nyckelbrickor eller taggar.

Ett passersystem är därför väldigt smidigt både för dig som ägare samt den som passerar.

passersystemet styr vem som kommer in genom olika dörrar samt grindar. Med ett passersystem får du en mer tydlig kontroll över alla dörrar i fastigheten, du behöver därför inte oroa dig för att tappa bort nycklarna eller kostnaden av nya låscylindrar.

fördelar med ett bra passersystem:

  • du kan enkelt styra över vilka dörrar som ska kunna öppnas, vem som ska kunna öppna och även när dörren ska kunna öppnas.
  • det är enkelt att låsa nyckelbrickor som försvinner
  • man kan även i efterhand se vem som passerat samt var och när någon passerade dörren.

Många passersystem kan även kommunicera med andra säkerhetsinstallationer i ditt hem såsom inbrottslarm eller kameraövervakning.

 

Passersystem Tingbergshallen

Wikipedia information om Passersystem

Passersystem Ett passersystem är ett tekniskt system av elektroniska lås. För öppning av en dörr brukar man säga att det krävs något man har (en passerbricka) något man är (biometrisk information) något man kan (en kod)För en säker lösning skall man kombinera minst två, men gärna alla tre av dessa. Normalt räknas kodlås inte in i kategorin passersystem. I de flesta passersystem används idag kort eller nyckelbrickor som elektroniska nycklar. Nyckelbrickorna har många namn - ofta är det lokala namn som myntats av en låssmed och som sprids till användare. Det förekommer namn som droppe (baserat på formen på många tidiga brickor), tagg (från engelskans key tag), plopp, plastnyckel, elektronisk nyckel, nyckelbricka, närhetstoken, och så vidare. Idag kallar många brickorna helt enkelt för nyckel och kallar gamla mekaniska nycklar för nyckelämnen. Den största skillnaden jämfört med ett traditionellt låssystem är normalt följande: Systemet loggar användandet, så att man i efterhand kan kontrollera vem som passerat den aktuella dörren vid vilken tid. Administratören kan koppla olika tidszoner till dörren så att man kan låta personen med nyckeln passera endast vid vissa tider. Administratören kan enkelt spärra nycklar som tappats bort. Användaren kan normalt utgå ifrån att det inte existerar någon "dubblettnyckel", vilket finns i traditionella nyckelsystem. Det är idag dock relativt enkelt att kopiera vissa former av kort eller brickor och även om det inte finns kända brott begångna med sådan teknik är det mycket troligt att det förekommit.

Synonymer till passera

  • gå förbi, åka förbi, fara igenom
    hända, försiggå, äga rum, inträffa; gå, förflyta
    gå för sig, gå an, godtas, duga
    sila, mosa, pressa genom sil